GLOSSÁRIO TEOSÓFICO
  • Asvamedha

    Véase: Azvamedha.

  • BACKVOLTAR