GLOSSÁRIO TEOSÓFICO
  • Atyanta (ati-anta) (Sánscrito)

    Infinito, inmenso.

  • BACKVOLTAR