GLOSSÁRIO TEOSÓFICO
  • Avyakta-mûrti (Sánscrito)

    Forma inmanifestada.

  • BACKVOLTAR